คนเสื้อแดงไม่ได้แพ้เพราะใช้ความรุนแรง แต่แพ้เพราะชนชั้นปกครองมันเหี้ย! ชนชั้นปกครองมันเหี้ย!! ชนชั้นปกครองมันเหี้ย!!! #ปัญญาชนเป็นเหี้ยอะไร
thumb_up11thumb_downchat_bubble