งงกับระบบรีมายด์แบบใหม่มาก บางอันก็เห็นจากหน้าตัวเองว่ามีคนรี บางอันมีคนรีไปแต่ไม่ขึ้นว่ารี เวลาไปกดโหวตให้เพื่อน บางคนกดทีเดียวได้ทั้งคนรี+ต้นโพส บางอันได้แต่คนรี ต้นโพสไม่ได้ อะไรของแกเนี่ย 😵😵😵
thumb_up10thumb_downchat_bubble5