คนที่ห่วงว่าคนกลางๆจะมองเราดูแย่ ไม่ต้องไปสนใจพวกแม่งหรอก มึงทำดีแค่ไหน อีพวกห่านั้นก็ไม่ออกมาช่วยเรา..พวกนี้ไม่มีนัยทางการต่อสู้ อย่าไปให้ค่ามันมาก..
thumb_up9thumb_downchat_bubble1