พอก่อนเที่ยงนี้ เดี๋ยวติด limit remind ไม่โดนนานแล้ว..แต่ก็กลัว 555
thumb_up5thumb_downchat_bubble3