เอาจริงๆนะ เศรษฐกิจยิ่งชิบหาย พวกมึงยิ่งไปง่ายขึ้น จะทำก็ทำ เอาให้พินาศไปให้หมด กูรอได้ กูหยอดเงินใส่ไหไว้แล้ว ฮาๆ

thumb_up12thumb_downchat_bubble