ไม่ได้ใจร้อนเท่าไหร่หรอกนะแค่ตอนนี้ชักไม่มั่นใจถ้าเธอมีคำว่ารักอยู่ข้างใน ได้โปรดเถอะใช้มันตอนนี้เลย ~ 🍑
thumb_up8thumb_downchat_bubble