ลอยกระทงใส่เงินแล้วจะได้บุญ แต่ถ้าอยากได้เบอร์คุณ ต้องทำบุญด้วยอะไร ? 🤭 . . #พรีลอยกระทงเดย์
thumb_up8thumb_downchat_bubble