บุคคลที่เราสงสารที่สุดจับใจในอาทิตย์​นี้ ก็คือ คุณจอมขวัญ ในรายการถามตรงๆกับจอม​ขวัญ​ แขกรับเชิญคือ... อิหยังหว่ะ!!! ทั้งอาทิตย์​
thumb_up17thumb_downchat_bubble