ขอโทษทุกคนที่เห็นโพสต์บ่นนู่นนี่นะคะ คุยกับที่บ้านก็งี้อ่ะ ไม่เข้าใจกันบ้างเลยว่ามูนี่แม่งก็ "คน" 🥺
thumb_up7thumb_downchat_bubble7