บางทีก็อยากจะรู้ว่า... ความคิดถึงของคนที่อยู่ตรงนี้ จะส่งไปถึงคนที่อยู่ตรงนั้นบ้างมั้ยนะ
thumb_up37thumb_downchat_bubble2