Địt mẹ CS Thằng thưởng mặt chuột kẹp, nó len lỏi khắp ngõ - xóm - thôn - làng. Chúng nó dựa vào cái ảnh, cái tượng, và cái cái thân xác quắt queo để mị dân rồi trục lợi. Mị vừa thôi các mày ạ, mị kiểu này lố và thúi bỏ mịa. Tộ thự...... Tao lại cười ể.

thumb_up8thumb_downchat_bubble1