งุ้ยย เพิ่งเช็คโทเคน ขอบคุณแม่แมว @่jaomaeodam มากๆ นะครับ ผู้เป็นท่อน้ำเลี้ยงให้ผมเสมอมา

thumb_up6thumb_downchat_bubble