ยุโรปใจดีเดินที่ปล่อยให้คนอพยพเข้าไปจำนวนมาก
thumb_up12thumb_downchat_bubble

More from Satoshi Stewart

ชิลียังชนะมาแล้ว อย่าคิดว่าไทยจะไม่ชนะ สู้ไม่มีวันถ่อยนั้นแหละชัยชนะกำลังรอคอย

236 views · Oct 29th, 2020

'ลาก่อนท่านนายพล' ชาวชิลีฉลองชัยชนะ ประชามติหนุนร่างรธน.ใหม่แทนฉบับมรดกเผด็จการ 👏👏 . . ยินดีด้วยอีกครั้งนะคะ 💜 cr.ประชาไท

28 views · Oct 29th, 2020

More from Satoshi Stewart

ชิลียังชนะมาแล้ว อย่าคิดว่าไทยจะไม่ชนะ สู้ไม่มีวันถ่อยนั้นแหละชัยชนะกำลังรอคอย

236 views · Oct 29th, 2020

'ลาก่อนท่านนายพล' ชาวชิลีฉลองชัยชนะ ประชามติหนุนร่างรธน.ใหม่แทนฉบับมรดกเผด็จการ 👏👏 . . ยินดีด้วยอีกครั้งนะคะ 💜 cr.ประชาไท

28 views · Oct 29th, 2020