ทำไมต้องให้พื้นที่ข่าวกับคนอย่างเสี่ยโป้ว่ะ
thumb_up22thumb_downchat_bubble

More from Moredrama

repeat
ถ้าเราไม่เคยทำกรรมกับใครไว้ ก็ไม่ต้องมาชดใช้ เขาเรียกว่าไม่มี คู่กรรม คนที่เขาแต่งงานกันก็เพื่อจะมาร่วมกันใช้กรรม #minds #mindsth
32 views · Oct 30th, 2020

More from Moredrama

repeat
ถ้าเราไม่เคยทำกรรมกับใครไว้ ก็ไม่ต้องมาชดใช้ เขาเรียกว่าไม่มี คู่กรรม คนที่เขาแต่งงานกันก็เพื่อจะมาร่วมกันใช้กรรม #minds #mindsth
32 views · Oct 30th, 2020