HAI NĂM. Hai năm xa vời vợi Có còn gì không em? Hai năm anh chờ đợi Mơ ai bước qua thềm. Em giờ xa ngút ngái Anh nhớ lắm nụ cười Một lần là mãi mãi Khuôn mặt em xinh tươi. Giữ tình này em nhé Một lần là trăm năm Lời yêu anh nói khẽ Nhớ em đêm nguyệt cầm. Hai năm xa vời vợi Em còn nhớ anh không? Hai năm anh muốn đợi Rồi tình hóa bềnh bồng.

thumb_up13thumb_downchat_bubble