คำว่าอนุรักษ์นิยมถูกใช้กับการสนับสนุนรูปแบบการเมืองการปกครองแบบจารีตโบราณแบบดั้งเดิม ส่งเสริมสถาบันการเมืองอันเก่าแก่ อาทิเช่น ประเทศ ก. ถูกปกครองด้วยระบบศาสนา ก. พอกลายเป็นประชาธิปไตย กลุ่มที่สนับสนุนระบบศาสนา ก. ก็จะกลายเป็นฝั่งขวา จะขวามากขวาน้อยก็อยู่ที่ความเจ้มจ้นว่าอยากจะให้เหมือนแบบเดิมขนาดไหน ฝั่งขวาในแต่ล่ะประเทศเลยแตกต่างกัน ไม่ได้คล้ายกัน ขวาในอเมริกาก็ไม่เหมือนขวาในจีน หรือ ไทยแต่อย่างใด ถามว่าขวาในไทยคืออะไร ก็คงหนีไม่พ้นระบอบ absolute monarchy เผลอๆจะเป็นราชาธิปไตยแบบเทวนิยมเสียด้วยซ้ำ คือคลั่งว่ากษัตริย์คือเทวดาลงมาปกครอง ซึ่งในไทยได้อิทธิพลมาจากปราชญ์เขมรที่ถูกเกณฑ์มาในสมัยโบราณ ฝ่ายขวาในไทยเลยเป็นเวอร์ชั่นไม่ปรับตัวเข้าระบบประชาธิปไตย อำนาจนิยมหนักมาก มีบางท่านเขียนถึงว่าไทยเป็นลัทธิฟาสซิสต์ แต่จริงๆไทยโดยรวมก็ไม่ได้คลั่งชาติไทยขนาดฟาสซิสต์ แต่คลั่งในตัวบุคคลมากกว่า ซึ่งก็ถือว่ายังวิวัติไปได้ไม่ไกลมาก ยังไม่ถึงกับทำให้กระบวนสังคมโดยรวมแขนงไม้รวมกันได้ขนาดนั้น เพราะฟาสซิสต์มันคลั่งหนักถึงอยากจะขยายดินแดน แพร่ลัทธิไปที่อื่นเพราะหลงว่าแบบตัวเองดีที่สุด ฟาสซิสต์วิวัติตัวเองจากความไม่เชื่อในระบบปชต. และฟาสซิสต์แรกเริ่มเป็นฝ่ายก้าวหน้าเสียด้วยซ้ำ(เพราะมันอุ้ยอ้ายในการแก้ปัญหาใจร้อนว่างั้นเถอะ) แต่ลักษณะอำนาจนิยมของไทยเป็นลักษณะผัวเมียทุบตีกดขี่กันในบ้านและไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นมากกว่า มิติในอำนาจมันคุณภาพต่ำมาก ปัจจุบันวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมก็ละลายหายไปตามลำดับในปัจจุบัน เพราะแก่นของระบบอำนาจนิยมในไทยมันขาดเรื่องการอธิบายระบบต่างๆให้เป็นเหตุผลในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เช่นระบบเศรษฐกิจก็บอกให้พอเพียงอดทนอดกลั้นนะ ทำอาชีพก็เน้นเกษตรกรแบบดั้งเดิมไม่คิดจะพัฒนาเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆ สินค้าอุตสาหกรรมก็เน้นนำเข้า เกิดมาจนเพราะทำบุญมาน้อย คนสวยคือต้องขาว คนดำคือบาปเยอะ LGBTQ เกิดมาเพราะผิดลูกผิดเมียชาติที่แล้ว คือฝั่งขวาในไทยให้การอธิบายสังคมวัฒนธรรมแบบยุคอยุธยาในขณะยุคนี้เราค้นพบน้ำบนดวงจันทร์แล้ว... คงต้องใช้เวลาอีกซักระยะในการเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งหมด แต่ส่วนตัวผมไม่คิดว่าเหล่ามินเนี่ยนทั้งหมดของฝั่งขวาในไทย ณ ปัจจุบัน จะหนักข้อเป็นนาซีได้ขนาดนั้น การฆ่าคนหนึ่งคนอาจเป็นเรื่องง่ายสำหรับฝั่งขวาในยุคสงครามเย็น แต่ไม่ใช่ในยุคสมัยชาวศรีวิไลอย่างแน่นอน lll #MindsTH

thumb_up9thumb_downchat_bubble