หากความมืดยังไม่มาเยือน ดวงดาวก็มิอาจส่องแสง ทุกคนก็เปรียบเหมือนดวงดาวต่างก็มีแสงประกาย คืนนี้ขอให้ทุกคนหลับฝันดีนะคะ ราตรีสวัสดิ์ค่ะ 🌙✨

thumb_up12thumb_downchat_bubble