การที่ร้องไห้ไม่ได้หมายถึงเราเป็นคนอ่อนแอ แต่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่ง
thumb_up15thumb_downchat_bubble2