ถ้าเศรษฐกิจพอเพียงมันสุดยอดมาก ๆ เราก็บอกโรงพยาบาลที่รักษาโรคมะเร็งได้สิว่าควรจะเศรษฐกิจพอเพียงกับงบที่มีแล้วก็รักษาคนป่วยได้ แต่มันไม่ใช่ไงอีเหี้ย! ทุกอย่างนี้คือใช้เงิน! เดี๋ยวนี้หายใจก็จ่ายตังแล้วอีควาย! อากาศบริสุทธิ์ยังต้องซื้อรู้มั้ย! เครื่องฟอกอากาศมาใช้ตอนหน้าฝุ่นนี่ไงอีเหี้ย! อีสลิ่ม! อีควาย! อีสมองอะมีบา!
thumb_up8thumb_downchat_bubble4