เปรียบ Minds ก็คงเหมือนยุคกรีก มีความเป็นเมืองนครเล็กๆ ประชากรไม่เยอะมาก คนยังสามารถแลกเปลี่ยนเข้าสภาได้โดยตรง หรือทางเทคนิคก็ประชาธิปไตยทางตรง ซึ่งเป็นต้นแบบของการปกครองท้องถิ่นในหลายๆประเทศ ส่วนเฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์คงเหมือนเมืองหลวงนิวยอร์กวุ่นวายชิบหาย 555+
thumb_up62thumb_downchat_bubble2