ถ้าไม่พร้อมมีลูกอย่ามีเด็ดขาด เพราะบางครั้งการมีชีวิตอยู่ทรมานกว่าการตาย แล้วการเอาเด็กบริสุทธิ์มาในโลกนี้ทั้งที่ไม่พร้อมก็ไม่ต่างกับเอาคน ๆ นึงมาทรมานให้เหมือนอยู่ในนรกที่เรียกว่า "บ้าน"
thumb_up13thumb_downchat_bubble