107 views

นี่คือสิ่งที่เราควรทำเช่นกัน จัดกิจกรรมให้ความรู้ให้กับปชช. อย่าให้ฟังความข้างเดียว ต่อให้เขาจ้างไป แต่คนเราฟังอะไรเดิมๆ ซ้ำๆ บางทีก็จะคิดว่ามันคือเรื่องจริง และเชื่อตาม #mindsth #thailand

thumb_up23thumb_downchat_bubble