สิ่งเดียวที่เหลือคือชีวิตว่างเปล่า ที่ที่เคยมีเรา....หายไป
thumb_up15thumb_downchat_bubble

More from alldays ศิษย์ลูกพี่เตฟ

มาเล่นมายด์ช่วงแรกๆ ก็เล่นยากอยู่น้าา งมอยู่ตั้งนานกว่าจะรู้เรื่อง ใช่ค่ะ ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่😂
มุว่าลองให้โอกาสแอคที่มาใหม่ คือเข้าใจว่าตอนมาเล่นใหม่ๆก็ยังโพสต์ไม่ถูก ยังอยู่ในช่วงไล่สับคนน่าสนใจอะ 😂 จี้ไปถามรหัสหมู่บ้าน ให้เค้าหาจากไหนอะถามจริง
23 views · Oct 29th, 2020

More from alldays ศิษย์ลูกพี่เตฟ

มาเล่นมายด์ช่วงแรกๆ ก็เล่นยากอยู่น้าา งมอยู่ตั้งนานกว่าจะรู้เรื่อง ใช่ค่ะ ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่😂
มุว่าลองให้โอกาสแอคที่มาใหม่ คือเข้าใจว่าตอนมาเล่นใหม่ๆก็ยังโพสต์ไม่ถูก ยังอยู่ในช่วงไล่สับคนน่าสนใจอะ 😂 จี้ไปถามรหัสหมู่บ้าน ให้เค้าหาจากไหนอะถามจริง
23 views · Oct 29th, 2020