ขอบคุณรัฐบาลเผด็จการที่ทำให้มาเจอสังคมที่แสนดีแบบมายด์ ส่วนไอตู่ไอเหี้ย รู้ไว้ พ่อมึงตายพ่อมึงตายแน่นอน 🖕
thumb_up9thumb_downchat_bubble