เมื่อไหร่พวกนั้นจะพินาศล่มสลาย อยากจัดงานเลี้ยง MINDS THAILAND โว้ยยยยยยยยยยยย
thumb_up28thumb_downchat_bubble