ใครที่เห็นโพสต์นี้ตบบ่าตัวเองแล้วพูดว่า "เราเก่งมากนะ ที่มาขนาดนี้" ด้วยนะคะ เพราะทุกคนในนี้คือนักสู้จริง ๆ ✌️✌️
thumb_up32thumb_downchat_bubble