ความจริง คนสวยอย่างเราไม่ควรต้องมาเจออะไรแบบนี้นะ ไม่ไหว ๆ
thumb_up5thumb_downchat_bubble