มุว่าลองให้โอกาสแอคที่มาใหม่ คือเข้าใจว่าตอนมาเล่นใหม่ๆก็ยังโพสต์ไม่ถูก ยังอยู่ในช่วงไล่สับคนน่าสนใจอะ 😂 จี้ไปถามรหัสหมู่บ้าน ให้เค้าหาจากไหนอะถามจริง
thumb_up34thumb_downchat_bubble