วันนี้หน่องได้กินหมึกปิ้งในม๊อบแล้วนะ สระสางความแค้นหลังจากกลิ่นหมึกวอแวมาหลายม๊อบ แต่หารถไม่เจอ 5555
thumb_up8thumb_downchat_bubble