ประเด็นคือไม่เข้าใจเลยหรอว่า จะจ้างคนมาเปลี่ยนดูแลบ้างจะได้พัก แล้วหาว่าทิ้ง จะไม่ดูแลแล้ว เดี๋ยว แล้วเงินที่จ่ายค่าจ้างคนมาดูตอนยังไม่ว่างเองคนเดียว ซื้อนู้นนั่นนี่คืออะไร ?
thumb_up5thumb_downchat_bubble