อยู่ใน society ที่คน ๆ นึงต้องทิ้งชีวิตที่มีชีวิตเดียวเพื่อเป็นคนดีของคนอื่นเพื่อพวกนั้นจะได้สำเร็จความใคร่ทางอารมณ์
thumb_up8thumb_downchat_bubble