เมื่อเช้าลุงประกาศรหัสหมู่บ้านแล้วนี่ ทำไมไม่มีใครสนใจรหัสลุง ว่าแต่ใครจำได้มั่ง
thumb_up14thumb_downchat_bubble13