ทำงานแล้วรู้สึกไม่ใช่ แต่ก็ไม่รู้ชาตินี้จะเจออันที่ใช่มั๊ย 😅
thumb_up9thumb_downchat_bubble