More from Moredrama

ไปอยุธยา..กันจ้า..#ม็อบ30ตุลา #mindsth #thailand

34 views · Oct 29th, 2020
ถ้าอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงต้องทำให้ทุกจังหวัด เป็นเหมือน วันที่เดินไปสภานฑูตเยอรมัน‼️ ..... นั่นคือ ต้องทำให้มีมวลชนมหาศาลเกิดขึ้นให้ได้ในทุกจังหวัด ให้พร้อมใจกันเดินออกมาบนถนน และเดินเกมส์เหมือนช่วงหลังจากการสลายชุมนุม .... เรามองว่า มันเป็นเกมส์ที่เราได้เปรียบ และหวังผลสูง ซึ่งมันยากมาก แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ ‼️ ปัญหาของแต่ละจังหวัด มีไม่เหมือนกัน เริ่มจากส่วนเล็ก ๆ ถ้าน้องๆ มีกลุ่มการเมืองที่คุยกันได้ 1 กลุ่ม (สมมุติ 3-4คน) ให้ลองหาเพื่อนต่างสถาบัน มาร่วม ,หาแนวร่วมให้ได้เป็นทีม เหมือนที่กรุงเทพทำ การจัดชุมนุมแบบเน้นการปราศัย อาจใช้ได้แค่บางพื้นที่ที่มีคนเขาสนใจการเมืองเท่านั้น แต่ถ้าเป็นพวกอิกนอร์ น้องๆ ต้องหาวิธีดึงความสนใจพวกเจา สอดแทรกแง่คิดทางการเมืองให้เขาได้ซึมไปเรื่อยๆ อย่างวันนี้ เราว่า ไอเดียเดินแบบที่วัดแขกวันนี้ ดึงอิกนอร์ได้ดีมาก ต่างจังหวัด อาจลองหาสิ่งที่คนในพื้นที่นั้นสนใจแล้วปรับเอา คิดซะว่า จัดงานกีฬาสีให้ผู้ใหญ่ละกัน😅😅 หรือไม่ก็จัดนิทรรศการ จัดตลาดนัดเพิ่มรายได้ให้ชุมชน แต่ต้องมีจุดประสงค์หลักคือ เพื่อต่อสู้ให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตย (เพื่อกันสลิ่มมาสร้างความวุ่นวาย) งบประมาณเราว่าอันนี้ น่าจะขอระดมทุนกันได้ ในโซเชียล แต่แนะวิธีว่า อยากให้คำนวนเงินในการใช้ให้ชัดเจนไปเลย หลังจากได้ครบตามจำนวน ก็ปิดรับ เพื่อกระจายให้กลุ่มอื่นเอาไปใช้ต่อและทุกอย่างต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ *นี่เป็นแค่ไอเดียเท่านั้น อาจใช้ไม่ได้กับบางจว. หรืออาจใช้ไม่ได้เลย😂😂😂พอดีได้ไอเดียจากงานน้องๆ ที่สีลมวันนี้ ฝากน้องๆ เอาไปลองคิดดู **ถ้าทุกจังหวัด เป็นแบบกรุงเทพ น้องๆ ประสานงานกันผ่านโซเชียลแบบที่ผ่านมาได้ ..ต่อไปแค่โพสต์เดียว เราก็จะสามารถ ระดมคนทั่วประเทศได้ โดยไม่ต้องเดินทางข้ามจังหวัด #mindsth #Thailand
30 views · Oct 29th, 2020

More from Moredrama

ไปอยุธยา..กันจ้า..#ม็อบ30ตุลา #mindsth #thailand

34 views · Oct 29th, 2020
ถ้าอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงต้องทำให้ทุกจังหวัด เป็นเหมือน วันที่เดินไปสภานฑูตเยอรมัน‼️ ..... นั่นคือ ต้องทำให้มีมวลชนมหาศาลเกิดขึ้นให้ได้ในทุกจังหวัด ให้พร้อมใจกันเดินออกมาบนถนน และเดินเกมส์เหมือนช่วงหลังจากการสลายชุมนุม .... เรามองว่า มันเป็นเกมส์ที่เราได้เปรียบ และหวังผลสูง ซึ่งมันยากมาก แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ ‼️ ปัญหาของแต่ละจังหวัด มีไม่เหมือนกัน เริ่มจากส่วนเล็ก ๆ ถ้าน้องๆ มีกลุ่มการเมืองที่คุยกันได้ 1 กลุ่ม (สมมุติ 3-4คน) ให้ลองหาเพื่อนต่างสถาบัน มาร่วม ,หาแนวร่วมให้ได้เป็นทีม เหมือนที่กรุงเทพทำ การจัดชุมนุมแบบเน้นการปราศัย อาจใช้ได้แค่บางพื้นที่ที่มีคนเขาสนใจการเมืองเท่านั้น แต่ถ้าเป็นพวกอิกนอร์ น้องๆ ต้องหาวิธีดึงความสนใจพวกเจา สอดแทรกแง่คิดทางการเมืองให้เขาได้ซึมไปเรื่อยๆ อย่างวันนี้ เราว่า ไอเดียเดินแบบที่วัดแขกวันนี้ ดึงอิกนอร์ได้ดีมาก ต่างจังหวัด อาจลองหาสิ่งที่คนในพื้นที่นั้นสนใจแล้วปรับเอา คิดซะว่า จัดงานกีฬาสีให้ผู้ใหญ่ละกัน😅😅 หรือไม่ก็จัดนิทรรศการ จัดตลาดนัดเพิ่มรายได้ให้ชุมชน แต่ต้องมีจุดประสงค์หลักคือ เพื่อต่อสู้ให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตย (เพื่อกันสลิ่มมาสร้างความวุ่นวาย) งบประมาณเราว่าอันนี้ น่าจะขอระดมทุนกันได้ ในโซเชียล แต่แนะวิธีว่า อยากให้คำนวนเงินในการใช้ให้ชัดเจนไปเลย หลังจากได้ครบตามจำนวน ก็ปิดรับ เพื่อกระจายให้กลุ่มอื่นเอาไปใช้ต่อและทุกอย่างต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ *นี่เป็นแค่ไอเดียเท่านั้น อาจใช้ไม่ได้กับบางจว. หรืออาจใช้ไม่ได้เลย😂😂😂พอดีได้ไอเดียจากงานน้องๆ ที่สีลมวันนี้ ฝากน้องๆ เอาไปลองคิดดู **ถ้าทุกจังหวัด เป็นแบบกรุงเทพ น้องๆ ประสานงานกันผ่านโซเชียลแบบที่ผ่านมาได้ ..ต่อไปแค่โพสต์เดียว เราก็จะสามารถ ระดมคนทั่วประเทศได้ โดยไม่ต้องเดินทางข้ามจังหวัด #mindsth #Thailand
30 views · Oct 29th, 2020