ม็อบวันนี้คือบันเทิงอะ มันสนุก มันสร้างสรรค์ point การเรียกร้องก็มีทั้ง 3 ข้อหลัก 10 ข้อย่อย นี่แม่งโคตรเจ๋งเลยครับ!
thumb_up19thumb_downchat_bubble