“Thật khó diễn tả với quí vị về 2 năm 4 tháng tôi trải qua trong nhà tù ở Việt Nam. Hai tháng đầu bị bắt tôi không được phép liên lạc với gia đình. Tiếp đó 5 tuần một lần tôi mới được thư nhà nhưng lần nào thư cũng bị kiểm duyệt, nghĩa là tôi không có chút riêng tư nào. Tôi cũng không được tiếp xúc với luật sư trong vòng 11 tháng. “Sau gần một năm bị giam giữ, họ đưa tôi ra tòa. Một ngày trước khi có phiên xử họ mới cung cấp cho tôi một luật sư . Thế nhưng vị luật sư này làm sao có thời giờ chuẩn bị bào chữa cho tôi khi mà ông ta chỉ nhận được một tập hồ sơ dày cộm trước phiên tòa có một ngày thôi”. “Rốt cuộc họ đưa cho tôi một văn bản viết sẵn, công tố viên buộc tôi ký vào dù tôi biết trong văn bản đó không chứa đựng lời lẽ khai báo của chính tôi. Tôi hoàn toàn không có cơ hội tự biện hô cho mình. Họ tuyên bố tại phiên tòa là tôi được quyền giải thích nhưng khi tôi bắt đầu nói thì họ ngăn tôi lại, họ tìm cách bịt miệng tôi “. https://www.facebook.com/130885564570/posts/10158989751524571/?sfnsn=mo
thumb_up7thumb_downchat_bubble