วันนี้ว่าจะซักพวกที่นอน ดีนะแม่ห้ามไว้ นอนแบบเน่าๆไปก่องนะ
thumb_up5thumb_downchat_bubble