จากสมมติเทพกลายเป็นเทพเป็นเพียงสิ่งสมมติ สังคมมาไกลนะ จากเป็นฝุ่นที่ยอมก้มกราบอยู่หลายปี #mindsTH
thumb_up6thumb_downchat_bubble