คุณจะโลกสวยกับใครก็ได้ ยกเว้น #สลิ่ม กูต่ำได้กว่าที่ทุกคนคิดไว้ นะคะ
thumb_up18thumb_downchat_bubble