Chúng tàn phá giết hại, bức hại hàng nghìn cánh rừng phòng hộ, chúng lấy gỗ, xây chùa làm khu tâm linh. Nạn thiên tai lũ lụt xảy ra hàng năm, chính xác là do lũ ký sinh trùng này tàn phá, rồi bao nhiêu tai ương đâu khổ đổ ập vào người dân lành. Chúng nó ác quá...!

thumb_up14thumb_downchat_bubble