540. ใครว่าม็อบไม่ชัดเจน เห็นชัดเจนเลยว่า เด็กยุคนี้ไม่ศรัทธาในระบอบสมมติเทพแล้ว เขา treat กษัตริย์เหมือนที่ประชาชนสหราชอาณาจักรทำกับ QEII ใครเคารพก็เคารพไป ใครไม่เคารพก็ล้อเลียน ใครอยากทำซีรี่ส์ ก็ออกมาเป็น The Queen หลายซีซั่นส์ ควีนเอลิซาเบธไม่ออกมาฟ้องสักคน (คดีฟ้องก็มีบ้างแหละ แต่ไม่ใช่ยิงกราดแบบ ม. 112 แบบบ้านเรา)
thumb_up7thumb_downchat_bubble