แม่หมอ : ในเรื่องของความรักเนี่ย คุณจะได้เจอ..... ลิส : .......... แม่หมอ : ...... ลิส : ....... แม่หมอ : เพื่อนฝูง สังคมใหม่ๆในอนาคต

thumb_up20thumb_downchat_bubble5