สวนสัตว์ย้ายออกแล้วจากเขาดิน แต่ถ้าคนที่รักเธอจริงๆ ยังอยู่ที่เดิม ว่าซั่น 🤭
thumb_up5thumb_downchat_bubble