อ่อยคืออะไรไม่รู้ แต่ห้องเราไม่มีใครอยู่ และประตูก็ไม่ได้ล๊อค 🤭
thumb_up6thumb_downchat_bubble