ให้ภาพบอกเรื่องราว...

สีสันเดินพรมแดงที่สีลม กิจกรรมศิลปะราษฎร Cr.Twitter-@natlamborghini1 #ThaiPolitics #Thailand #Mindsth #ม็อบ29ตุลา #WhatsHappeningInThailand #ThailandProtest2020

thumb_up11thumb_downchat_bubble4

More from ✿*゚‘゚・✿.。.Rose *.:。 ✿*゚‘゚✿

Protesters in various outfits resembling key figures in Thai politics walk down the red carpet on Silom Road. The atmosphere is quite lively compared to the previous rallies, with performances, street food, as well as critical references to the monarchy. Cr.Tappanai Boonbandit #ThaiPolitics #Thailand #Mindsth #ม็อบ29ตุลา #WhatsHappeningInThailand #ThailandProtest2020

1.06k views · Oct 29th, 2020
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 110 ผู้ใดกระทำการประทุษร้ายต่อพระองค์ หรือเสรีภาพของพระราชินีหรือรัชทายาท หรือต่อร่างกายหรือเสรีภาพของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบหกปีถึงยี่สิบปี วรรคสอง ผู้ใดพยายามกระทำการเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน วรรคสาม ถ้าการกระทำนั้นมีลักษณะอันน่าจะเป็นอันตรายแก่พระชนม์หรือชีวิต ผู้กระทำต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต วรรคสี่ ผู้ใดกระทำการใดอันเป็นการตระเตรียมเพื่อประทุษร้ายต่อพระองค์ หรือเสรีภาพของพระราชินีหรือรัชทายาท หรือต่อร่างกายหรือเสรีภาพของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ หรือรู้ว่ามีผู้จะประทุษร้ายต่อพระองค์ หรือเสรีภาพของพระราชินีหรือรัชทายาท หรือประทุษร้ายต่อร่างกายหรือเสรีภาพของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ กระทำการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบสองปีถึงยี่สิบปี โหดแฮะ
31 views · Oct 29th, 2020

สืบเนื่องมาจากรูปชูนิ้วกลาง วันขบวนเสด็จฝ่าม็อบ เจอแอดที่เป็นคนถ่ายและเป็นคนเผยแพร่โดยเจ้าตัวให้เหตุผลว่า ที่ต้องโพสต์เพราะ ไม่อยากบิดเบือนและโพสต์ในพื้นที่ส่วนตัว คหสต. ก้อยังไม่เข้าใจเจตนาการที่คนถ่ายว่าเอามาเผยแพร่ เพื่ออะไร ควรรู้ว่า sensitive และไม่เหมาะที่จะนำมาเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนทำ (ต่อใน comment) #thailand #mindsth

13 views · Oct 29th, 2020

More from ✿*゚‘゚・✿.。.Rose *.:。 ✿*゚‘゚✿

Protesters in various outfits resembling key figures in Thai politics walk down the red carpet on Silom Road. The atmosphere is quite lively compared to the previous rallies, with performances, street food, as well as critical references to the monarchy. Cr.Tappanai Boonbandit #ThaiPolitics #Thailand #Mindsth #ม็อบ29ตุลา #WhatsHappeningInThailand #ThailandProtest2020

1.06k views · Oct 29th, 2020
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 110 ผู้ใดกระทำการประทุษร้ายต่อพระองค์ หรือเสรีภาพของพระราชินีหรือรัชทายาท หรือต่อร่างกายหรือเสรีภาพของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบหกปีถึงยี่สิบปี วรรคสอง ผู้ใดพยายามกระทำการเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน วรรคสาม ถ้าการกระทำนั้นมีลักษณะอันน่าจะเป็นอันตรายแก่พระชนม์หรือชีวิต ผู้กระทำต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต วรรคสี่ ผู้ใดกระทำการใดอันเป็นการตระเตรียมเพื่อประทุษร้ายต่อพระองค์ หรือเสรีภาพของพระราชินีหรือรัชทายาท หรือต่อร่างกายหรือเสรีภาพของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ หรือรู้ว่ามีผู้จะประทุษร้ายต่อพระองค์ หรือเสรีภาพของพระราชินีหรือรัชทายาท หรือประทุษร้ายต่อร่างกายหรือเสรีภาพของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ กระทำการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบสองปีถึงยี่สิบปี โหดแฮะ
31 views · Oct 29th, 2020

สืบเนื่องมาจากรูปชูนิ้วกลาง วันขบวนเสด็จฝ่าม็อบ เจอแอดที่เป็นคนถ่ายและเป็นคนเผยแพร่โดยเจ้าตัวให้เหตุผลว่า ที่ต้องโพสต์เพราะ ไม่อยากบิดเบือนและโพสต์ในพื้นที่ส่วนตัว คหสต. ก้อยังไม่เข้าใจเจตนาการที่คนถ่ายว่าเอามาเผยแพร่ เพื่ออะไร ควรรู้ว่า sensitive และไม่เหมาะที่จะนำมาเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนทำ (ต่อใน comment) #thailand #mindsth

13 views · Oct 29th, 2020