กระเหี้ยนกระหือรือ 😣

thumb_up19thumb_downchat_bubble

More from ชาบูสีน้ำเงิน

มะเดี่ยว-ชูเกียรติ ประกาศ ลาออกจากสมาคมผู้กำกับไทย การลาออกของมะเดี่ยวครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจาก กอล์ฟ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ อดีต ส.ส.ก้าวไกล ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจากกรณีถือหุ้นสื่อ โดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมวิชาชีพ https://www.prachachat.net/breaking-news/news-546389

15 views · Oct 29th, 2020
เค้กที่ชมตัวเองอยู่ทุกวันว่าน่ารัก ลอง face app บ้างคืออยากขอตัวเองแต่งงานเลยค่ะ น่ารักไม่ไหว
16 views · Oct 29th, 2020

More from ชาบูสีน้ำเงิน

มะเดี่ยว-ชูเกียรติ ประกาศ ลาออกจากสมาคมผู้กำกับไทย การลาออกของมะเดี่ยวครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจาก กอล์ฟ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ อดีต ส.ส.ก้าวไกล ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจากกรณีถือหุ้นสื่อ โดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมวิชาชีพ https://www.prachachat.net/breaking-news/news-546389

15 views · Oct 29th, 2020
เค้กที่ชมตัวเองอยู่ทุกวันว่าน่ารัก ลอง face app บ้างคืออยากขอตัวเองแต่งงานเลยค่ะ น่ารักไม่ไหว
16 views · Oct 29th, 2020