เอ็นจีโอที่ทำงานเรื่องสิทธิเด็ก เงียบเฉย เมื่อเด็กถูกตบเพราะไม่ยืนเคารพเพลงชาติ. ถุย.. บารมี ชัยรัตน์ ผู้ประสานงานสมัชชาคนจน 29 ตุลาคม 2563 #thailand #mindsth

thumb_up22thumb_downchat_bubble