เอ็นจีโอที่ทำงานเรื่องสิทธิเด็ก เงียบเฉย เมื่อเด็กถูกตบเพราะไม่ยืนเคารพเพลงชาติ. ถุย.. บารมี ชัยรัตน์ ผู้ประสานงานสมัชชาคนจน 29 ตุลาคม 2563 #thailand #mindsth

thumb_up22thumb_downchat_bubble

More from Ezar_Artparu

มันก็เรื่องของบิณฑ์ ใช่ธุระโลกต้องอินต้องฟินด้วย เพิ่มความห่าง ต่างความเห็น เว้นวางมวย โลกจะได้มิเฮงซวยไปกว่านี้ สุขุมพจน์ คำสุขุม ครู,ผู้ประพันธ์ เจ้าของบทกวีนิพนธ์เรื่อง 'บ้านในหมอก' ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ #thailand #mindsth

23 views · Oct 29th, 2020

More from Ezar_Artparu

มันก็เรื่องของบิณฑ์ ใช่ธุระโลกต้องอินต้องฟินด้วย เพิ่มความห่าง ต่างความเห็น เว้นวางมวย โลกจะได้มิเฮงซวยไปกว่านี้ สุขุมพจน์ คำสุขุม ครู,ผู้ประพันธ์ เจ้าของบทกวีนิพนธ์เรื่อง 'บ้านในหมอก' ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ #thailand #mindsth

23 views · Oct 29th, 2020