วันนี้ตั้งใจว่าจะไม่ซื้อ น้องในชุดนักเรียนเปียกปอนถามพี่ซื้อมั๊ยครับ😢😢 #mindsth

thumb_up5thumb_downchat_bubble2