สืบเนื่องมาจากรูปชูนิ้วกลาง วันขบวนเสด็จฝ่าม็อบ เจอแอดที่เป็นคนถ่ายและเป็นคนเผยแพร่โดยเจ้าตัวให้เหตุผลว่า ที่ต้องโพสต์เพราะ ไม่อยากบิดเบือนและโพสต์ในพื้นที่ส่วนตัว คหสต. ก้อยังไม่เข้าใจเจตนาการที่คนถ่ายว่าเอามาเผยแพร่ เพื่ออะไร ควรรู้ว่า sensitive และไม่เหมาะที่จะนำมาเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนทำ (ต่อใน comment) #thailand #mindsth

thumb_up13thumb_downchat_bubble3